Esküvői meghívó idézetek

Az idézet megválasztása az egyik legnehezebb feladat legyen az akár esküvői meghívó, keresztelő meghívó vagy bármely más alkalom. A gondolatinkat, érzéseinket és személyiségünket tükrözik a választott idézetek ezért célszerű megfelelő időt szánni a kiválasztásra. Kínálatunkban igyekeztünk többféle stílust szerepeltetni, ezáltal megadva a lehetőséget arra, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelőt. Természetesen egyedi kérést is megvalósítunk, tehát hozott idézeteket és szövegeket is lehet szerepeltetni a választott esküvői meghívókon.

1.
Nem tudod, mit rejt a sorsod
Mosolyt hoz-e vagy könnyeket
Tanuld meg hát feledni a rosszat,
S őrizd meg a boldog perceket.
Hemingway

2.
Szeretem a mosolyod
S könnyeid egyaránt,
Szeretem erényid
Tiszta sugárzását,
Szeretem hibáid
Napfogyatkozását,
Szeretlek, kedvesem,
Szeretlek tégedet,
Amint embernek csak
Szeretni lehet.
Petőfi Sándor

3.
Tedd a kezed homlokomra,
Mintha kezed kezem volna.
Úgy őrizz, mint ki gyilkolna,
mintha éltem élted volna.
Úgy szeress, mintha jó volna,
mintha szívem szíved volna.
József Attila

4.
Szeretni egymást nem azt jelenti, hogy egymás szemébe nézünk,
hanem, hogy együtt nézünk ugyanabba az irányba.
Saint-Exupéry

5.
Nem az a szerelem tesz boldoggá bennünket,
amit kapunk, hanem amit adunk.
Nagy Eszter

6.
Nincs nagyobb boldogság, mintha szeretnek bennünket.
(Charlote Bronte)

7.
Most valóság lesz minden édes remény,
Mely ott él a szív rejtekén.
Az élet és a szerelem tárt karokkal vár,
S hogy szép lesz-e csak rajtunk áll.
Fagyejev

8.
Valakit szeretni annyit jelent, mint egyedül gyönyörködni olyan csodában,
amely mindenki más számára láthatatlan, érthetetlen.
Mauriac

9.
Sorsunk egybeforr,
együtt megyünk tovább.
Az élet viharában
te vigyázol rám.
Köszönöm, hogy szeretsz,
s hogy hiszel nekem,
S hogy megosztod
az életed velem.
Vörösmarty

10.
Ígérd meg azt, hogy kezed kezemből vissza nem veszed,
s akkor is szeretni fogsz, mikor már én is vén leszek.
Heltai Jenö

11.
Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.
Saint-Exupéry

12.
Az ember egy napon rádöbben arra,
hogy az életben igazán semmi sem fontos.
Sem pénz, sem hatalom, sem előrejutás, csak az,
hogy valaki szeresse őt igazán.
Goethe
13.

Elmúlt, mint száz másik pillanat, mégis múlhatatlan, mert szívek őrzik, s nem szavak.
Hemingway

14.
Aki halandó, csak halandót szerethet halhatatlanul.
József Attila

15.
Jó érezni, hogy szeretlek.
Nagyon és egyre jobban.
Ott bujkálni két szemedben,
Rejtőzködni mosolyodban.
Érezni, hogy szemeid már
szemeimben élnek és néznek,
S érezni azt, ha szép, veled szép
És csak veled teljes az élet.
Illyés Gyula

16.
Amikor megszólal az orgona zenéje,
Elhangzik mindkettőnk ajkán az igen,
Sorsunk ekkor eggyé forr majd össze.
Szeretni akarlak és megtartani, mindörökre,
Kezem feléd nyújtom, szívem neked adom,
Melyet vissza soha nem kérek.
Szeress egy életen át,
úgy, mint én téged,
Akkor is ha megöregszünk,
És akkor is, ha már nem élek.
Ady Endre

17.
Igézve álltam soká, csöndesen,
És percek mentek, ezredévek jöttek –
Egyszer csak megfogtad a kezem,
S alélt pilláim lassan felvetődtek.
És éreztem: szívembe visszatér,
És zubogó, mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés: mennyire szeretlek.
Tóth Árpád

18.
Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd, légy hű mindhalálig!
Madách Imre

19.
Minden nap szép,
de a legszebb,
amit a mai ad nekünk.
Reméljük, hogy hosszú marad,
s örökké együtt leszünk.
Goethe

20.
Te vagy a lélegzet s
minden szívdobbanás
Te vagy a születő gondolat,
A magamba zárt vallomás
Te vagy a vágy,
ami ébren tartja az álmokat.
S ami nem én vagyok,
Minden más is te vagy!
Kirsch Péter

21.
A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
Egyetlen titka: adni, mindig csak adni.
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,
És sok-sok önzetlen, tiszta szeretetet.
Goethe

22.
Öregedjünk meg együtt,
A sors bármit is rendel
Így állunk elébe mi,
Ketten egy szerelemmel.
John Lennon

23.
Kerestelek, hogy elmondhassam:
megtaláltalak, és elmondtam:
hogy szüntelenül kerestelek.
Michelangelo

24.
Összedőlhet fenn a magas ég,
Leomolhat minden, ami ép.
Egy a fontos, hogy Te szeress,
Minden más csak semmiség.
Örök életet élsz énvelem,
Vár reánk a kéklő végtelen.
Mert a sors egymásnak szánja,
Kiket összeköt a szerelem.
Edith Piaf

25.
Az élet csak egy jót ad nekünk:
Azé lehetünk, akit szeretünk.
Lope de Vega

26.
Egy életen át szeretnék veled élni,
Örömet és bánatot együtt elviselni.
Két oda adó szívnek e világon könnyebb,
Nehézséget leküzdeni, nem ismerve könnyet.
John Paul

27.
Elöttünk áll a jövő, a titokzatos,
Ki tudja mennyi örömet gondot rejteget
Egyben hiszünk, kéz a kézben indulunk,
S szerelmünk a boldogság felé vezet.
John Paul

28.
Tanúm legyen az ég,
A föld, a tenger,
A sok madár, a hal, minden ember,
Neked adom a szívemet, senki másnak,
Az életemet meg mellé ráadásnak.
Goethe

29.
Én nem tudom mi ez, de jó nagyon,
elrévedezni némely szavadon,
mint alkony ég felhőjén, mely ragyog,
és rajta túl derengő csillagok.
Juhász Gyula

30.
Amióta szívem szeret Téged
Bizton tudom, sokkal többet érek.
Michelangelo

31.
A tengerpartot járó kisgyerek
mindig talál a kavicsok közt egyre,
mely mindöröktől fogva az övé,
és soha senki másé nem is lenne.
Pilinszky János

32.
Nemes szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek,
csupán tiszta szív és sok, sok szeretet.
Pázmány Péter

33.
A szerelem csupán egy szó, de minden benne van:
testünket, lelkünket, életünket, egész létezésünket jelenti.
Maupassant

34.
Lelkem a teljességért kiált, azaz téged hív.
Davies

35.
Az igazi szerelmesek nem összetalálkoznak valahol.
Mindvégig egymásban léteznek.
Rumi

36.
A szerelem nem más, mint önmagunk felfedezése a másikban
és a felismerés gyönyörűsége.
Smith

37.
A világ legjobb és legszebb dolgait nem láthatjuk, meg sem érinthetjük.
A szívünkkel kell érezni azokat.
Helen Keller

38.
Mi nem hírdetjük fennen, hangos szóval
csak te, csak én, örökké és holtomiglan.
Mi megpróbálunk csendben boldogok lenni,
lelkünk mélyén öszintén szeretni.
Stendhal

39.
Te vagy az egyetlen a földön,
akiért mindent megteszek,
Veled életemet töltöm,
nem csak a múló perceket.

Nem ígérek kincset, csillagot,
csak hű szívet adhatok,
Érzem másé nem lehetsz,
én is csak Tied, ha igazán szeretsz.
Goethe

40.
Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk
s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk.
Goethe

41.
Kis hajó az élet tengerén,
ketten vagyunk, csak te meg én,
viharban, forró napsütésben.
Halálig együtt az élet tengerében
szeretni kell, nagyon szeretni,
s minden vihart könnyebb elviselni.
S ha majd egyszer véget ér az élet,
utolsó mondatom:szeretlek téged.

42.
Sírok, ha sírsz, ha ragyogsz, ragyogok,
néma barátod, rabszolgád vagyok,
alázatos és bizalmas barát,
aki nem kér semmit, csak néz és imád,
és nem akar lenni, csak általad,
csak árnyéka annak, ami vagy.
Szabó Lőrinc

43.
Ha megszelídítesz, szükségünk lesz
egymásra.
Egyetlen leszel számomra a világon, és
én is egyetlen leszek a te számodra.
Tessék itt a titkom. Nagyon egyszerű:
jól csak a szívével lát az ember.
Ami igazán lényeges, az a szemnek
láthatatlan.
A kis Herceg

44.
Szerelem, ha egyik a másikát repülni hagyja,
de ha lezuhan, fél szárnyát kölcsönadja.
Szabó Éva

45.
Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani egy lelket,
amely annyira erős, hogy fölemel bennünket,
s annyira gyönge, hogy éppolyan szüksége van reánk,
mint nekünk őreá.
Paul Geraldy

46.
Nem azért szeretlek aki te vagy,
hanem azért aki én vagyok melletted.
Gabriel Garcia Marquez

47.
Ismerem azokat a szavakat,
amelyeket még ki sem ejtettél.
Már tudom hová tartasz,
mikor még el sem indulsz.
Tudok a féltett titkaidról,
amiket mélyen elrejtesz.
Mindent tudok rólad, kedvesem,
nem vagyok kém, csak szeretlek!
Jim Morrison

48.
1Kor 13
A szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha.
Szent Pál

49.
Két szárny vagyunk, de fenn a fellegekben
nem szállhatunk, csak mind a ketten
Szívverésnyire pontos együtemben.
Váci Mihály

50.
Lelkünk tiszta szerelmével oltár elé megyünk,
hogy egymásnak hűségesküt tegyünk,
S ha szerelmünk lángja parázzsá csitulna,
Gyermekünk szemében újra, s újra lobogna.
G.R. Tolsztoj L.

51.
A házasság az egyetlen teljes és tökéletes kaland.
Paul Geraldy

52.
Mint liliom a tövisek közt,
olyan az én mátkám a lányok közt,
Mint almafa az erdő fái közt,
olyan az én szerelmesem az ifjak közt.
Énekek éneke

53.
Hogyha szeretsz, add a kezed
És ne kérdezd, hogy ki vezet
És ne kérdezd, hogy hova megyünk,
Csak azt kívánd,
Örökre együtt legyünk.
Love story

54.
Nem az állandó fogadkozás a hűség bizonyítéka,
hanem az egyszer kimondott és megtartott fogadalom.
Shakespeare

55.
Az öröm ott kezdődik,
amikor abbahagyod
saját boldogságod
keresését azért,
hogy megkísérelj
másokat boldoggá tenni.
Michel Quoist

56.
Az élet egy angolkeringő,
mit eltáncolsz a sírig.
Sorsod csupán attól függ,
hogy kivel táncolod végig.
Goethe

57.
Érted vagyok, és Te értem vagy
Te értelmet és fényt adsz minden napnak
Szeretlek én és kettőnk dolgán
Nem változtat többé semmi már.
Thomas Hardy

58.
Bizony mondom, elmúlik e világ.
És bizony mondom, megmaradok én.
S bizony, ha két szív egy ütemre dobban,
Az egy ütemben ott dobbanok én.
Reményik Sándor

59.
Keresek egy tökéletes párnát.
Azt hiszem, valahol a tied mellett van.
Ashleigh Billiant

60.
Egy arc, mely arcom felé fordul,
Egy szó a némaságon át,
Egy kéz, mely kezem felé indul,
S idetalál vele a boldogság.
Máté Péter

61.
Nélküled, mint az olló egy fele
– van árvább ennél?
Suta a sorsom: hogy vágjak vele?
Mit kezdenék, ha nem szeretnél?
Csak párban, mint a láb,
úgy mehetek tovább!
Illyés Gyula

62.
Szeretni semmi. Ha szeretnek, az már valami. Ha szeretsz és szeretnek, az a minden.
T. Tolis

63.
Szeretni valakit,
az több mint egy erős érzés-
az döntés, ítélet és ígéret.
Erich Fromm

64.
…a szerelmes
Csillagot hordoz szemében:
Annak nincs sötét s homály;
Bár bolyongjon éj felében,
Kedvesére rátalál.
Vörösmarty

65.
A szerelem a lélek selyme,
a szív bársonyvirága,
melynek magvát minden szívben
elültette a teremtés,
de amely csak minden ezredik szívében
érik meg igazán pompázó virággá.
Rabiranath Tagore

66.
A hirtelen támadt szerelem,
amely házasságot indít, igazgyöngy,
gyémánt, drágakő, melyet a legnagyobb
művész csiszolt, kincs, amelyet a szív
legmélyén kell elrejteni.
Balzac

67.
Az vagy nekem, mint testnek a kenyér
a tavaszi zápor fűszere a földnek;
lelkem miattad örök harcban él,
mint a fösvény, kit kincse gondja öl meg.
Shakespeare

68.
Veled boldog vagyok,
Veled szelíd vagyok,
Veled erős vagyok,
Veled nyugodt vagyok,
Veled mindig mosolygok,
Veled én, én magam vagyok,
Nincs többé olyan, hogy nélküled,
Tervem és jövőm van veled.
Balzac

69.
A szerelmet tudni kell viselni és ez az
egyetlen márka ami sosem megy ki a divatból.
Carrie Bradshaw

70.
Bárhol is jársz, melletted ott vagyok,
Vigyázok Rád, ha alszik angyalod.
Egyedül nem hagylak sosem,
Ígérd meg Te is ezt nekem!

Köszönetajándékra idézetek:

1.
Köszönjük, hogy a Nagy napon
velünk voltál,
s a tiszteletünkre egy éjszakát
átmulattál!
Cserébe adjuk ezt a kis emléket,
hogy eszedbe jusson,
szívesen láttunk Téged!

2.
Hát megtörtént,
amit annyira vártunk,
Csupán eddig tartott,
amíg jegyben jártunk.
Eljöttél, hogy te is együtt örülj velünk,
Ez igazán nagy boldogság volt nekünk.
Elfogadtad meghívásunk,
köszönet érte,
Ha jól érezted magad, már az megérte.
Köszönjük az ajándékot,
amit nekünk hoztál, Hidd el,
vele igazán örömet okoztál.
Talán nem maradtál se szomjas, se éhes,
Ha cipőd széttáncoltad,
attól se légy mérges.
Szívünknek boldogság,
ha jól érezted magad,
Reméljük az esküvőnk
örök emlék marad.
A végére csak egyetlen
mondatot hagyunk:
Köszönjük és nagyon hálásak
vagyunk!

3.
Eljött hát esküvőnk napja
amit nagyon vártunk,
Ti pedig velünk voltatok
a menyasszonytáncig.
Hálásan köszönjük,
hogy velünk örültetek
Fogadjátok el tőlünk szeretettel
ezt a kis emléket!

 

error: Content is protected !!